Logo carte NL 2018 2

Productinformatie levensverzekeringen (particulieren)

Commerciële informatie traditionele levens- en beleggingsverzekeringen
webpage  Brocom - Leven - Vie   (De levensverzekering als belegging)
webpage  Brocom - Leven - Vie   (De verschillende types levensverzekeringen)
webpage  Brocom - Leven - Vie   (De fiscaliteit van de levensverzekering)
webpage  Brocom - Leven - Vie   (Minisite levensverzekering)
 

 

 

Advies, service en behartiging van uw belangen

Wij zijn uw persoonlijke brug met diverse verzekerings-
maatschappijen. In alle onafhankelijkheid begeleiden en adviseren wij u in het vinden van een oplossing op maat. We treden op als ùw belangenverdediger, zeker in geval van schade maar ook in alle andere gevallen die een invloed hebben op uw verzekerings-
situatie. Bekijk ons gerust als uw uniek aanspreekpunt voor het geheel van uw verzekeringen.

Specialist in ùw verzekeringen

Verzekeringen zijn een complexe materie. Zonder gedegen kennis van zaken is het haast onmogelijk om een goede verzekerings-
oplossing op maat te vinden. Als specialist terzake, kunnen we u optimaal begeleiden in de zoektocht naar oplossingen in alle domeinen, zowel in de privésfeer als in het professionele leven. ‘Maatwerk en expertise’ is de rode draad in ons werk. Wij zijn specialist in ùw verzekeringen !